ELEKTROINŠTALÁCIA

elektroinštalácia v bytoch, rodinných domoch a polyfunkčných budovách

VÝMENA ROZVÁDZAČOV A ROZVODNÝCH SKRÍŇ

výmena starých rozvádzačov, rozvodných skríň, ističov a poistiek

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

pc siete, telefónne a televízne vedenia, vedenia pre zabezpečovacie systémy

DOPLNENIE NOVÝCH OBVODOV

doplnenie zásuvkových a svetelných obvodov v interiéri a exteriéri

REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE

rekonštrukcia, údržba a opravy elektroinštalácie v starších objektoch

OSADENIE A VÝMENA

osadenie a výmena nových vypínačov, zásuviek a svietidiel

BLESKOZVODY

návrh a montáž bleskozvodov v domoch a polyfunkčných budovách

ZAPÁJANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

zapájanie elektrických zariadení a vstavaných spotrebičov: varná doska, rúra, digestor

Elektrikár Kežmarok - Martin VIDA